Zmluvy

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení §409 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení. Objednávateľ Hansman s.r.o. a Dodávateľ Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Dátum zverejnenia 14.2.2022.

telefón +421 915 991 500

Hansman s.r.o., Obchodná 39, 81106 Bratislava – Staré mesto, Slovensko, IČO: 44928491, IČ DPH: SK2022879639